Naar de inhoud

Rapporten van Partners


Toerist in vervoering (2012)

Scriptie-onderzoek over de toeristisch recreatieve mobiliteit in Zeeland.

Rapport


Ontwikkeling jachthaven Breskens (2012)

Scriptie-onderzoek voor uitbreidingsmogelijkheden voor jachthaven Breskens.

Rapport


Toeristische Trendrapportage Zeeland in cijfers 2009/10 (2010)

Jaarlijkse rapportage over het Zeeuwse aanbod van verblijfsaccommodaties, het verblijf van Nederlanders en buitenlandse gasten in Zeeland, vrijetijdsbesteding in Zeeland en de werkgelegenheid in de Zeeuwse toeristisch‐recreatieve sector.
Rapport
Eerdere rapporten
Voorganger in de peiling

Vrijetijdsbesteding in de Delta (2010)

Deze themapublicatie biedt u inzicht in de tijdbesteding van Nederlanders, zoomt dan verder in op de besteding van hun vrije tijd en strijkt dan neer in de Delta om in te gaan op uitstapjes in de regio en uitstapjes van mensen uit de regio.
Rapport

Oversteek naar de Delta? : de kansen van de Engelse watersportmarkt voor het Deltagebied (2007)

Wat is de omvang van de Engelse watersporters? Wat zijn de kenmerken van de Engelse toervaarder? Wat zijn de herkomstgebieden? Hoe is de verdeling van de ligplaatsen over Groot-Brittannië? Wat is het vaargedrag? Hoeveel toervaarders komen er nu in de Delta? Hoe is de situatie met betrekking tot verhuur van jachten? Deze vragen staan centraal in dit onderzoek.
Rapport