Naar de inhoud
Watersportloket Zeeland > RAPPORTEN & STATISTIEKEN

Algemene Rapporten


Jeugd en Watersport (2012)

De jeugd heeft de toekomst! Een uitspraak die al decennia lang gebruikt wordt door verschillende generaties. Elke generatie verschilt weer van de vorige. Hoe kun je hier als ondernemer of overheid het beste mee omgaan? Watersportondernemers stelden deze vraag aan de provincie Fryslân. Jongeren zijn voor de watersportbranche namelijk niet alleen nu een belangrijke doelgroep, het zijn ook de senior watersporters van de toekomst.

Een goed voorbeeld van de Provincie Fryslân. Download het rapport hier!


Land in zee! (2012)

Positionering van Zeeland vanuit verschillende perspectieven.
PDF-bestandRapport


Havens à la Carte (2011)

Het initiatief ‘Havens à la Carte’ introduceert een nieuwe manier van denken over jachthavens. Het is een instrument om economisch en ruimtelijk beleid concreet te maken en zo de kansen voor watersportontwikkeling duidelijker te benoemen.

Een initiatief van Robert Holmes, Monica de Vast, Rob Vrolijks, Kenniscentrum Kusttoerisme en de HISWA Vereniging.
Lees meer

Enquete Watersportloket (2011)

PDF-bestandresultaten
PDF-bestandterugkoppeling

Masterplan Watersport (2010)

Ingezet wordt op de ontwikkeling van een duurzaam, gedifferentieerd en samenhangend watersportgebied. Met als resultaat:

·       gebruikers die met plezier de watersport beoefenen en graag terug komen.

·       ondernemers die actief inspelen op de toekomst.

·       partijen die als partners de handen ineen slaan voor een vitale sector.

PDF-bestandRapport


Havens en ligplaatsen in de Zeeuwse Delta (2010)

De Zeeuwse Delta telt een grote verscheidenheid aan
havens die variëren in grootte en belangrijkheid. Veel
havens die in het verleden dienst deden als handelshaven
en deze functie inmiddels verloren hebben,
zijn nu in gebruik als jachthaven. Ze liggen dan ook
veelal in gebieden die aantrekkelijk worden bevonden
door de recreatievaart.
PDF-bestandRapport

Gevoeligheidsanalyse waterberging Zuidwestelijke Delta (2010)

De effecten van waterberging op de Grevelingen zijn vergelijkbaar met die van het

Volkerak-Zoommeer. De natuur- en gebruiksfuncties rond de Grevelingen zijn

echter meer ingesteld op een constant peil. Ook is de recreatieve functie van de

Grevelingen groter dan die van het Volkerak-Zoommeer. Zo bevindt zich rond de

Grevelingen relatief veel buitendijks (recreatief) vastgoed (bijvoorbeeld Port

Zélande). Ook bevinden zich in de Grevelingen meer eilanden met grote natuurlijke

waarde (bijvoorbeeld de Hompelvoet) die bij waterberging mogelijk volledig

onderwater zullen lopen. Daarom geldt in de huidige situatie dat de impact van

waterberging op de Grevelingen waarschijnlijk groter zal zijn dan op het Volkerak-

Zoommeer.

Rapport

Masterplan Onderwatersport in Zeeland (2009)

Een masterplan waarin wordt aangegeven hoe het product ‘duiken’ in Zeeland economisch beter kan worden benut.

PDF-bestandThemapublicatie: Dutch Divers' Delta

Vaargedrag in de Delta (2009)

PDF-bestandRapport

Onderzoek vaargedrag Deltagebied 2008 (2009)

Onderzoek naar het vaargedrag van watersporters in het Deltagebied.
Rapport