Naar de inhoud
Watersportloket Zeeland > PROJECTEN > Manifest “Water (sport & recreatie) in Zeeland”

Manifest “Water (sport & recreatie) in Zeeland”

2-10-2012

Op zaterdag 23 juni 2012 hebben acht Zeeuwse organisaties het manifest "Water (sport & recreatie) in Zeeland" ondertekend.

 
SportZeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme - Scaldis Academy, CIOS Goes, HISWA, Promotie Zeeland Delta, Impuls Zeeland, Watersportverbond en Provincie Zeeland verbonden zich aan het manifest tijdens de Schout & Schepenen race 2012. Gedeputeerde de heer Heijning heeft namens de Provincie Zeeland een toelichting op deze samenwerking gegeven.
 
Het manifest heeft als doel de watersport en waterrecreatie te verbinden en te versterken. Water, waterrecreatie en watersport zijn belangrijk voor de Zeeuwse economie en dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteiten van Zeeland. Watersport is daarmee één van de drie kernsporten van het Olympisch Plan waarop de Provincie Zeeland de komende periode wil inzetten en het DNA van Zeeland vorm wil geven.
 
Sport en bewegen als middel om de leefbaarheid te versterken, de economische waarde van sport beter benutten en Zeeland profileren als watersportprovincie zijn enkele doelstellingen. Daarnaast heeft het Watersportverbond de ambitie om in de Delta regio een regionaal trainingscentrum te realiseren en opleidingen in Zeeland op het gebied van watersport te verbeteren.
 
De partners gaan het convenant uitwerken in concrete actieplannen waarover we u de komende periode graag informeren.