Naar de inhoud

Projecten


Projecten van Partners

De partners aan het Watersportloket voeren een aantal projecten uit in de Delta.
De projecten vinden vaak plaats in een samenwerkingsverband met verschillende partners.

Ook vanuit het Watersportloket wordt er uitvoering gegeven aan een aantal projecten.
Op deze pagina een overzicht van de belangrijkste projecten

Projectenboek

De provinciale visie op de watersport is vertaald in het Projectenboek Watersport. De focus van de projecten ligt op de versterking van de land / waterrelatie, de profilering van de Delta als watersportcentrum van Europa en het actief inzetten van de visie op de watersport voor brede beleidsbeïnvloeding. Hiervoor werkt de Provincie samen met de watersportsector, de beroepsvaart en betrokken overheden. 


PDF-bestandProjectenboek Watersport