Naar de inhoud
Watersportloket Zeeland > DE REGIO > Zuidwestelijke Delta

Zuidwestelijke Delta


Uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta is de uitwerking voor het zuidwestelijke deltagebied van het Nationaal Waterplan en het Nationaal Deltaprogramma (volgend op het rapport van de Tweede Nationale Deltacommissie, de commissie-Veerman).
De provincies  Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland werken met het Rijk samen in het programmabureau aan de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma. In het programma concretiseren zij bestaande ambities voor de Zuidwestelijke Delta zoals verwoord in Delta in Zicht en Kracht van de delta.


Doel Uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma wil een bijdrage leveren aan een toekomstige Zuidwestelijke Delta die op een veilige manier bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Een Delta die ecologisch veerkrachtig is en economisch vitaal. Er is tijd nodig om deze drie pijlers stevig neer te zetten en stevig te houden. Het Uitvoeringsprogramma heeft ook als doel om te laten zien hoe dit proces in de tijd gestuurd kan worden. 


Website