Naar de inhoud
Watersportloket Zeeland > DE REGIO > Zicht op Grevelingen

Zicht op Grevelingen


Sinds eind 2009 vindt de MIRT Verkenning Grevelingen plaats, waarin verkend wordt wat de mogelijkheden zijn voor het oplossen van waterkwaliteitsproblemen door een doorlaat in de Brouwersdam. Tevens wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een getijcentrale in de opening, een schutsluis in de Brouwersdam en een tweede opening naar het Volkerak-Zoommeer omwille van getijenergie, waterberging en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Meer informatie en documentatie over het project is te vinden op de website.