Naar de inhoud

Transcoast


Vanuit het Interreg 2 Zeëen programma van de EU is het 'Transcoast-project' goedgekeurd. Dit project is ingediend door de Provincie Zeeland en omvat een investeringsprogramma van in totaal 11 miljoen Euro. De projecten die hieronder vallen zijn met name gericht op de watersportsector, kusttoerisme en kustveiligheid. Europa draagt aan dit programma een bedrag van 4 miljoen euro bij, waarvan 60% in Zeeland terecht komt.


Het Transcoast project is in 2008 ontwikkeld door de afdeling Economie van de Provincie Zeeland met als doel op zoek te gaan naar Europese partners die ook geconfronteerd worden met 'transformatie van kustgebieden'. Daarbij kan worden gedacht aan mogelijkheden om kustgebieden te verrijken met natuurwaarden, het omvormen van oude handelshavens in jachthavens en investeringen in de veiligheid van kustzones, zodat ze weer toegankelijk worden.


Transcoast kent twaalf partners in Zuid Engeland, Frankrijk, België en uiteraard Zeeland. De gemeenten Sluis, Schouwen-Duiveland, Hulst en Tholen participeren in Transcoast met projecten zoals de haven van Zierikzee, het project Perkpolder, de handelshaven Walsoorden en de marina-ontwikkelingen in St. Annaland. Verder zal ook de Duurzame Jachthaven van de Toekomst deelnemen in het project om de kennis rond haar plannen bij de Brouwersdam te kunnen delen op Europees niveau. Tot slot treffen we projecten in Engeland aan waarbij geld wordt gereserveerd voor opleidingsprogramma's voor lokale kustbewoners die hiermee het maritieme product van hun streek kunnen versterken.


De Provincie Zeeland is lead partner (hoofdaannemer) van Transcoast en Toon Peters van de Afdeling Economie is projectmanager: "In deze tijd is het niet zo eenvoudig om op nationaal en provinciaal niveau middelen te reserveren voor dit soort infrastructurele werken ten behoeve van de watersportsector. Provinciale Staten hebben onlangs aangegeven dat we meer moeten investeren in de watersportsector en op grond daarvan is het PSEB uitgebreid met een Masterplan watersport. Het komt nu dan ook goed uit dat we tot en met 2013 een aantal projecten in Zeeland kunnen uitvoeren en hiervoor een bijdrage uit Brussel krijgen van zo'n 2,5 miljoen Euro."

Download de nieuwsbrief!