Naar de inhoud

Ontwikkelingen in de Regio


Hier vindt u een overzicht van de zaken die spelen in de regio.

Waterpoort
Waterpoort is één van de negen provinciale gebiedsontwikkelingen in de Structuurvisie ruimtelijke ordening. Waterpoort valt samen met het deelgebied Volkerak – West-Brabant – Oostflakkee uit het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+.
Lees meer

Dorpsvisie Colijnsplaat

De dorspvisie voor Colijnsplaat is het resultaat van een jarenlang proces. Een goede visie ontstaat niet zomaar. Bijzonder aan de totstandkoming is de gehanteerde benadering. Twee jaar geleden is de dorpsraad een zoektocht gestart, om goede ideeën te verzamelen en de krachten te bundelen. Zie hieronder het resultaat:
De Dorpsvisie 2020 - het nieuwe hart, de haven herleeft.

Zeeweringen

Zorg dat u op de hoogte blijft van het nieuws omtrent de bouwwerkzaamheden rondom de dijken.
Lees meer

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen vervullen een belangrijke functie voor de (regionale) economie, maar zijn steeds vaker middelpunt van kritiek. Ze zouden onnodig veel worden gepland, onnodig veel ruimte innemen en vaak bedrijven huisvesten waarvoor deze terreinen niet zijn bedoeld. De Provincie Zeeland wil daarom vraag en aanbod van bedrijventerreinen (exclusief zeehaventerreinen) in Zeeland in kwantitatief en kwalitatief opzicht optimaliseren. De provincie Zeeland en de samenwerkende gemeenten pakken de planning en kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen op in regionale bedrijventerreinenprogramma's. De (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen in Zeeland wordt beschreven in het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 (4.46 MB) (§ 5.3, pagina 109 t/m pagina 114). De bedrijventerreinen zijn via het geoloket raad te plegen.

Lees meer